Činnost firmy

Projektování elektrických zařízení:

 • projektové dokumentace přípojek NN z distribučních sítí k rodinným domům,
 • projekty venkovních i kabelových sítí nízkého napětí,
 • projekty trafostanic VN/NN,
 • projekty venkovního i kabelového vedení vysokého napětí,
 • projekty veřejného osvětlení,

Poradenství:

 • v oblasti spolupráce se společností EG.D, a.s. - pomoc při zajištění odborných podkladů pro nové smlouvy či při změně stávající smlouvy o dodávce elektřiny, optimalizace velikosti jističe a vhodné sazby pro odběr elektřiny,
 • poradenství při volbě a zajištění elektrických systémů vytápění.

V rámci komplexní služby zákazníkovi jsme schopni zpracovat projektové dokumentace v různých stupních:

 • studie – návrhy technického řešení
 • projekty pro stavební a uzemní řízení včetně zajištění stavebního povolení
 • realizační projekty
 • jednostupňové projekty

V rámci zpracování projektů zajišťujeme standardně potřebná vyjádření správců sítí a odsouhlasení projektů provozovatelem distribuční energetické soustavy.

www.el-projekty.cz - 2012 - Design & Code by Matěj Dohnal